top of page

My Site Group

Public·48 members
TeamSeo BuildLink
TeamSeo BuildLink

Các kỹ thuật giâm cành mai vàng đơn giản tại nhà

Giâm cành là một phương pháp nhân giống cây cảnh phổ biến, bao gồm cả mai vàng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách giâm cành mai vàng:

Nguyên liệu và dụng cụ:

Cây mẹ:

Chọn cây mai vàng chợ lách bến tre mẹ có đặc tính màu sắc và hình dáng bạn muốn nhân giống.Vậy bạn đã biết nên mai vàng giống mua ở đâu chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay tại mai vàng Hoàng Long nhé

Chọn cành giâm:

Chọn cành non, mảnh, có đặc tính màu sắc mong muốn.

Cành nên có khoảng 10-15 cm và chứa ít nhất một mắt chồi tốt.